Cách Viết Giấy Ủy Quyền Cá Nhân

giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân – một trong những loại giấy tờ giúp cho người ủy quyền đại diện cho cá nhân nào đó. Để có thể đi thực hiện các công việc được giao một cách thuật lợi nhất. Nếu như bạn đã từng nghe qua ai đó từng đòi hỏi giấy ủy quyền thì bạn sẽ không còn xa lạ với loại giấy tờ này nữa. Và giấy ủy quyền có thể sử dụng cho các công việc cần giấy ủy quyền như công ty. Các giao dịch dân sự hay các giao dịch mua bán nhà đất, mua bán xe… Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết chuẩn nhé.

GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN

Với loại giấy tờ này, chúng ta có thể ủy quyền của một mình, hay một cá nhân nào đó sang cho một người khác. Và từ đó người khác có thể thực hiện các công việc thay cho mình, cá nhân đó trong các giao dịch như chúng ta vừa thống kê ở trên.

Nếu như các bạn không có loại giấy ủy quyền này thì các bạn sẽ không thể thực hiện các giao dịch hay các công việc cho người khác được.

Do vây, khi thực hiện giao dịch hay làm việc gì đó thay cho một ai đó hay đại diện nào đó. Chúng ta sẽ cần phải sử dụng mẫu giấy ủy quyền này để có thể làm được.Với lại giấy ủy quyền này, các bạn cũng có thể tự viết hoặc sử dụng mẫu có sẵn để viết.

Cách Viết Giấy Ủy Quyền Cho Cá Nhân

Đối với loại giấy tờ giấy ủy quyền cho cá nhân này. Chúng ta cũng có thể tự viết giống các loại giấy tờ khác. Các bạn cũng thực hiện các cách trình bày trang trọng giống các loại giấy tờ khác. Trong đó bắt buộc phải có bao gồm các thành phần bắt buộc như: quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày….

Bạn hãy nên lưu ý đọc kỹ về nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền để tránh gây nhầm lẫn, sai xót khi biên soạn giấy tờ. Hay còn gọi thông thường đó là lỗi đánh máy. Các bạn có thể sử dụng viết theo Form mẫu sau đây:

Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CMND, Hộ khẩu thường trú

Mọi người tiến hành trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền. Và được ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày …. đến ngày ….. Và ngay sau khi làm xong văn bản, các bạn phải tiến hành in ra ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

Nếu như các bạn thấy khó khăn trong việc khai báo. Các bạn cũng có thể sử dụng mẫu có sẵn để có thể tự điền theo mẫu dưới đây.

Mẫu Giấy Ủy Quyền Cho Cá Nhân Chuẩn Nhất

mẫu chuẩn

Hoặc mẫu viết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. ……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

I.BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………..

II.BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ……………………………Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

IV.CAM KẾT

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
                                         BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
                                           (Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hi vọng với mẫu giấy ủy quyền cá nhân này sẽ giúp cho các bạn có thể ủy quyền nhanh chóng và hợp pháp nhất. Chúc các bạn thành công!

Rate this post

KÊNH ĐÁNH GIÁ - REVIEW BOX

Review Box là dự án website thuộc quản lý và phát triển bởi Bignet Solution. Website chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các bài viết đánh giá cũng như giới thiệu dịch vụ. Chúng tôi tập trung vào các hạng mục như: DU LỊCH, ẨM THỰC, MUA SẮM, DỊCH VỤ, CÔNG TY, GIÁO DỤC, CÔNG NGHỆ, SỨC KHỎE, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *